Styrelse

Vår styrelse har det övergripande ansvaret för Friskis&Svettis Sundsvalls verksamhet. Varje vår hålls ettårsmöte dit alla medlemmar är välkomna. Som medlem i Friskis&Svettis har du stor möjlighet att påverka, så tveka inte att ta kontakt med styrelsen och framför dina åsikter. Och framför allt - var med på årsmötet!
Du når styrelsen via denna adress: friskissvettis.sundsvall@gmail.com

Vår styrelse

Karin Svensson, ordförande och personalansvarig.

Michael Jakobsen, ledamot, Vice Ordförande

John Inge Hansen, ledamot, Sekreterare

Theresia F Öberg, ledamot, ekonomi

Peeter Hüllert, ledamot

Carola Dahlin, suppleant

Monica Bjarnhagen, suppleant

-----------------------------------------

Valberedning

Du är varmt välkommen att höra av dig till valberedningen med förslag på personer till Friskis&Svettis Sundsvalls styrelse.

Åsa Nordstedt, sammankallande
asa.norstedt@metso.com

Anne Thelander

Eva Kristoffersen