Årsmöte

Varje år har Friskis&Svettis Sundsvall årsmöte. Genom att delta på årsmötet kan du var med och påverka. På årsmötes väljs föreningens styrelse och här har också du som medlem möjlighet att påverka genom att i förhand skriva motioner till styrelsen. Styrelsen ger sedan sitt svar på motionen och ett beslut tas utifrån detta på årsmötet.

Vad är en motion?

En motion är förslag på en fråga eller en inriktning som du vill att Friskis&Svettis Sundsvall ska driva eller genomföra. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och ska besluta om övergripande frågor och inriktningar, inte om praktiska detaljer.  En motion kan till exempel vara att föreningen ska ta ett större miljöansvar eller att utrusta anläggningen med hjärtstartare.

Förslag som inte bör tas upp i motioner är önskemål om pass på speciella tider, bokningsregler, lokalernas utformning och så vidare. Om du har sådana förslag kontaktar du istället receptionen.

Så skriver du en motion

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Om du har flera ämnen så skriv flera olika motioner, ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.

  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har och formulera detta som en att-sats. Ex: Jag yrkar därför att styrelsen beslutar att....

  • Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter. Ange även vilket datum du/ni har skrivit motionen och ange ditt/era medlemsnummer (se baksidan av ditt träningskort).

Skicka in motionen genom ett

Motioner ska vara inskickade till någon av adresserna ovanför senast fem veckor innan årsmötet.

Handlingar

F&S Årsmötesprotokoll 2018

Extra årsmöte 2018 - val av ny styrelse

Tidigare års handlingar

F&S årsmötesprotokoll 2017
Extra årsmöte 2017 - godkännande ekonomisk redovisning
F&S årsmötesprotokoll 2016

Handlingar rörande ekonomin tillhandahålls av verksamhetschefen på begäran.