Röris - Rörelseglädje i skolan !

Röris passar barn mellan 6 till 10 år och bygger på ett grundkoncept där känslan i musiken inspirerar till rörelse. Det är kul och det är enkelt att hänga med direkt från början.

Programmet är uppdelat i åtta delar med betoning på kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning. De olika delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Hela programmet är ca 20 minuter.

Röris kan genomföras både inomhus och utomhus. Barnen behöver inte byta om till träningskläder. I varje Rörispaket ingår en musik-cd med instruktioner och en plansch med illustrationer av rörelserna.

Förutom grundpasset innehåller Röris 7 också två bonusdelar.
Sjuloopen som ger både utmaning och skönt flow, samt Discoloopen som svänger loss med flera klassiska discomoves.

Mini-Röris - jympa i förskolan och hemma

Mini-Röris är ett lekfullt jympaprogram, riktat till barn mellan tre och sex år. Du som är förälder, förskollärare eller annan vuxen jympar och leker Mini-Röris med barnen hemma eller i förskolan. Det är roligt och enkelt och kan genomföras både inomhus och utomhus. Barnen behöver inte byta om till träningskläder.

Programmet är uppdelat i fem delar: start, lek på golvet, upp och hoppa, nedvarvning och vila. De olika delarna kan användas var för sig eller tillsammans. Hela programmet är cirka 20 minuter. I varje Mini-Röris-paket ingår en musik-cd med instruktioner, en plansch med illustrationer av rörelserna samt tre extralåtar att variera med.