Fysisk aktivitet på recept (FaR) på Friskis&Svettis Sundsvall

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett sätt för hälso- och sjukvården att använda sig av fysisk aktivitet i prevention och behandling vid en rad olika sjukdoms- och ohälsotillstånd. Fysisk aktivitet skrivs ut på recept i en "dos" som passar dig och ditt besvär eller din diagnos. Förskrivare är t.ex. din läkare eller sjukgymnast.

Hos Friskis&Svettis Sundsvall kan du köpa ett speciellt FaR-kort om du har fått ett FaR. Läs mer om hur det går till och vad som ingår i dokumentet nedan.

Läs mer >>


Välkommen!