Multihallen

Du som har Gym- eller Allkort är välkommen att träna i Multihallen när den inte är bokad av gruppträning.
Musikanläggningen får inte användas, utan du tar med egen musik i iPod, mobil o.dyl.

Tänk på att vara rädd om hallen!
Golvet tål inte att man kastar tunga vikter.
Ställ tillbaka redskapen där du tog dem, och lämna lokalen på samma sätt som när du kom.

Barn får av säkerhetsskäl inte vara i Multihallen. Enda undantaget är under passet "Familjefys"!


Under följande tider är Multihallen bokad av antingen ett schemalagt pass eller en extrabokning som sträcker sig över en längre tid. Utöver dessa tider kan det tillkomma enstaka tillfällen då Multihallen bokas med kort varsel. 

8/1 - 31/5 2018 (Övriga kända bokningar står längst ner)

Måndag
17:30 - 18:15 (HIT 45)

Tisdag
19:00 - 20:00 (HIT)

Onsdag
17:30 - 18:15 (HIT 45)
18:30 - 19:30 (Familjefys)

Torsdag
17:30 - 18:30 (Familjefys egen träning. 7-12 år tillsammans med förälder. Junioren ska ha aktivt Juniorkort. Förälder ska ha aktivt träningskort, alla typer av kort gäller.)

19:00 - 20:15 (HIT 75)

Fredag
10:00 - 12:00 (Skola, 9/2 - 25/5. Ej 9/3, 30/3, 6/4, 11/5)

Andra kända bokningar:

Söndag 22/4  16:00 - 17:30 (förening)