Ledigt i cirkelgymmet?

Under följande tider är cirkelgymmet bokat av antingen ett schemalagt pass eller en extrabokning som sträcker sig över en längre tid. Utöver dessa tider kan det tillkomma enstaka tillfällen då cirkelgymmet bokas med kort varsel. 

1/8 - 31/5 2018 (Övriga kända bokningar står längst ner)

Måndag
11:30 - 12:15 (ordinarie schema)
17:15 - 18:15 (ordinarie schema)
18:30 - 19:30 (ordinarie schema)

Tisdag
06:45 - 07:30 (ordinarie schema)
10:00 - 11:00 (företag, start 16/1)
16:45 - 17:45 (ordinarie schema)
18:00 - 19:00 (ordinarie schema)
19:00 - 20:00 (ordinarie schema)

Onsdag

10:00 -11:00 (företag, start 17/1)
13:00 - 14:00 (Seniorklubben)
15:30 -16:00 (företag, t.o.m. 21/3)
18:45 - 19:45 (ordinarie schema)

Torsdag
18:00 - 19:00 (ordinarie schema)

Fredag
07:00 - 07:30 (ordinarie schema)
08:00 - 09:00 (ordinarie schema)
09:30 - 10:30 (ordinarie schema)
16:30 - 17:30 (ordinarie schema, t.o.m. 23/3)


Andra kända bokningar:
Måndag 19/3  09:00 -10:00 (skola)

Cirkelgymmet är i första hand ett rum för gruppträning, men när det inte är upptaget av någon grupp har du med gymkort tillgång till alla maskinerna.