Schema

Här hittar du vårt träningsschema, vilka som leder de rullande passen samt vilka schemaändringar som är aktuella.

Schemaändringar för Jympa 

Datum och tid

Pass som byts ut...

... och ersätts med

Inga kända ändringar

Schemaändringar för Spinning

Datum & tid

Pass som byts ut ...

... och ersätts med


Inga kända ändringar

Schemaändringar för Cirkelgym/HIT

Datum & tid

 Pass som byts ut...

... och ersätts med

Inga kända ändringar

Schemaändringar för Träna Ute

Datum & tid

Pass som byts ut ...

... och ersätts med


Inga kända ändringar