Medlemsförmåner

  • Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade till, från och under träning.
  • I gymkortet ingår fritt antal instruktioner.
  • Tillgång till medlemstidningen Friskispressen, som är en rikstäckande tidning för Friskis&Svettis.
  • Vara medlem i en förening som drivs ideellt och ha möjlighet att påverka.