Medlemsvillkor

1. Medlemskapet är personligt och gäller per kalenderår.

2. Som medlem i IF Friskis&Svettis Sundsvall har du tillgång till olika medlemsförmåner, se Medlemsförmåner

3. Som medlem i IF Friskis&Svettis Sundsvall tränar du till medlemspris i övriga Friskis&Svettis-föreningar.

4. Som medlem i IF Friskis&Svettis Sundsvall omfattas du av en olycksfallsförsäkring till och från samt under träning i Friskis&Svettis. Icke medlem kan betala engångsavgift för träning. Icke medlem omfattas då inte av olycksfallsförsäkringen.

5. Medlem kan avstängas och träningskortet dras in vid olämpligt uppträdande som exempelvis doping, stölder, aggressivt uppträdande och/eller hot mot medlemmar, funktionärer och personal.

6. Riksidrottsförbundet har rätt att genomföra oanmälda dopingkontroller. Den som befunnits vara dopad avstängs från all träning inom IF Friskis&Svettis Sundsvall i två år. Vägran att genomgå dopingstest medför avstängning.Träningskort & köpvillkor

1. Träningskorten gäller i IF Friskis&Svettis Sundsvalls träningslokaler och vid aktiviteter anordnade av föreningen.

2. Återbetalning av medlemsavgift eller träningskort medges ej. Träningskort kan ej "frysas".

3. Träningskort garanterar ej plats.

4. Förlorat träningskort kan ersättas mot en administrativ avgift enligt gällande prislista.

5. Köp av träningskort till reducerat pris kan endast ske mot uppvisande av giltig legitimation respektive studielegitimation.

6. Träningskortet är personligt. Överlåtelse av kort till annan person medges ej.