Om oss

Friskis&Svettis är en ideell förening utan vinstintressen. Alla pengar går tillbaka till verksamheten och medlemmarna. Idén är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och träningsavgifter.

Friskis&Svettis startade sin verksamhet 1978 i Stockholm. Då hade föreningen cirka 1500 medlemmar. Idag är antalet medlemmar cirka 400 000 och det finns förutom i Sverige föreningar i Norge, Finland, Danmark, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna och Luxemburg. Mer än 15 000 funktionärer är engagerade inom Friskis&Svettis på sin fritid.

Varje Friskis&Svettis-förening bygger själva upp sin verksamhet och ansvarar för sin ekonomi. Alla föreningar är samlade i en riksorganisation kallad Friskis&Svettis Riks.

Friskis&Svettis i Sundsvall startade 1987. Vi erbjuder bland annat jympa, spinning, gym, yoga och jogging. Vi håller till på Bultgatan 10.  Det är vår styrelse som har det övergripande ansvaret för vår verksamhet.

Stadgar

Stadgar Friskis&Svettis Sundsvall, reviderad 2018-02-28

Våra värderingar

Friskis&Svettis vill erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Samt att göra det utifrån vissa ställningstaganden, ett antal värderingar som - även om de formuleras om ibland - ledare, instruktörer, värdar, sagoläsare, receptionister, styrelser, ekonomer, vaktmästare och andra bär omkring i sina träningssjälar. Vi har formulerat tolv sådana vägval. Förhoppningsvis gör de skillnad när vi möter dig. Och i allt vi gör.