Vi har en hjärtstartare!

Om olyckan skulle vara framme är det bra att veta att det finns en hjärtstartare på Friskis&Svettis i Sundsvall. Hjärtstartaren sitter på väggen i korridoren som leder från receptionen bort mot den övre hallen och omklädningsrummen, mitt emot fönstret in till spinningen.

I det kaos som följer ett plötsligt hjärtstopp är många rädda att göra fel. Hjärtstartaren vi har hos oss är helt självinstruerande vilket innebär att en oerfaren användare kan använda utrustningen och rädda liv. Hjärtstartaren är väldigt enkel att använda och det går inte att göra fel. Det största misstaget man kan göra är att inte göra något alls. Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen och avgör automatiskt om och när det är lämpligt att avge en chock. Den ”skjuter” aldrig på ett fungerande hjärta, därför kan den inte göra skada, bara nytta.

Hjärtstartaren vägleder även användaren genom en korrekt hjärt-lungräddning.

Även om hjärtstartaren är tänkt att kunna användas av alla, kan det vara skönt att veta att Friskis&Svettis funktionärer har genomgått hjärt- och lungräddning och flera av våra funktionärer har i utbildningssammanhang bekantat sig med och lärt sig att använda hjärtstartaren.